Michel Snepvangers

In ons kleine landje proberen we netjes en efficiënt gebruik te maken van de ruimte die we hebben. Vrijwel iedere vierkante meter land is bedacht, gepland en ontworpen. Wetten, regels en praktische en esthetische wensen bepalen hoe onze omgeving vorm krijgt. Tijd, gebruik en maatschappelijke context werken vervolgens op de ontworpen plekken in, en kunnen het beoogde karakter ervan aantasten.

Ons landschap is dus niet zozeer een natuurlijk gegeven, maar het zegt vooral iets over ons. Over de eisen die we aan onze omgeving stellen en over hoe we leven en samenleven. Mijn werk belicht de vaak ironische situaties die in dit spanningsveld ontstaan.

www.michelsnepvangers.com
info@michelsnepvangers.com